HR News
Consumer Market Insight Manager

RESPONSIBILITIES REQUIREMENTS CONTACT INFORMATION Contact Name: Ms. Kim Hoa – Recruitment Consultant Contact Phone: 0919 843 488 Contact Email: ess@cxosearch.com

See more
kế hoạch nhân sự
HR News
How to Develop a Staffing Plan

Your employees are one of your greatest assets. However, too often, organizations struggle to manage their human resources and plan for the future. 

See more

Themes

Để chấp thuận bảo mật thông tin theo Chính Sách Bảo Vệ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và tiếp tục truy cập vào trang web của L & A, Quý khách vui lòng nhấn nút “Đồng ý”.
Call Now Button