Contact

General contact

Email:

cs@l-a.com.vn

Hotline:

0902 989 578
(8am - 6pm)

Phone:

(028) 7107 9909

Address (HCMC)

2nd Floor, 140 Nguyen Van Thu, Da Kao Ward, District 1, HCMC

REPRESENTATIVE OFFICE

BUSINESS PARTNER SUPPORT

Services Evaluation - Training - Consulting:

Commercial manpower contracting services:

SUPPORT PROJECT STAFF

SEND EMAIL TO US

Để chấp thuận bảo mật thông tin theo Chính Sách Bảo Vệ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và tiếp tục truy cập vào trang web của L & A, Quý khách vui lòng nhấn nút “Đồng ý”.
Call Now Button