Leadership Speed – A Business Breakthrough seminar

LEADERSHIP SPEED – A BUSINESS BREAKTHROUGH An actionable and inspiring leadership seminar from a world-class speaker with the latest survey on the critical impact of leadership speed on the team performance and business outcomes. The seminar is on June 7th 2017 at Melia hotel, 44B Ly Thuong Kiet Street, Hanoi. REASONS TO JOIN “Leaders who […]

Để chấp thuận bảo mật thông tin theo Chính Sách Bảo Vệ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và tiếp tục truy cập vào trang web của L & A, Quý khách vui lòng nhấn nút “Đồng ý”.
Call Now Button