FinxS Decoding: A Breakthrough From the Extended DISC . Platform

Nằm trong chuỗi sự kiện quốc tế 2018 của L & A, chương trình Đào tạo chứng nhận nhà huấn luyện phân tích hành vi – Extended DISC/FinxS do L & A tổ chức với sự tham gia của Mr. Jukka Sappinen, “cha đẻ” của nền tảng FinxS (tiền thân là EDISC) sẽ diễn ra […]

Train the trainer – Extended DISC / FinxS Professional Certification

extended disc international

ABOUT FINXS After the success of the Extended DISC foundation, the global HR community once again embraced the new evolution of this foundation with more helpful tools and utilities. It is pleasure for L & A to introduce FinxS, an enhanced version of Extended DISC, has just been released and updated by Mr. Jukka Sappinen […]

Để chấp thuận bảo mật thông tin theo Chính Sách Bảo Vệ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và tiếp tục truy cập vào trang web của L & A, Quý khách vui lòng nhấn nút “Đồng ý”.
Call Now Button