Sự kiện

Quy định mới về chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Nghị định 88/2020/NĐ-CP hướng dẫn về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được Chính phủ ban hành ngày 28/7/2020 sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày 15/09/2020 và thay thế Nghị định 37/2016/NĐ-CP. Dưới đây là những nội dung mới được L&A tổng hợp và có sự so sánh với quy định tại Nghị định 37/2016/NĐ-CP.

1. Chi phí chữa bệnh cho NLĐ

 [ninja_tables id=”134688″]
2. Mức hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp

[ninja_tables id=”134687″]

3. Điều kiện hưởng tiền chữa bệnh nghề nghiệp

[ninja_tables id=”134684″]

Những nội dung mới tại Nghị định 88/2020/NĐ-CP theo chúng tôi đánh giá là rõ ràng và phù hợp với thực tiễn hơn so với các quy định trước đây. Tuy nhiên, liên quan đền thực tiễn giải quyết các chế độ về BHXH, BHYT, Tai nạn lao động, Bệnh nghề nghiệp vẫn còn nhiều vướng mắc. Ví dụ: Trường hợp NLĐ cùng lúc ký HĐLĐ và làm việc cho nhiều Doanh nghiệp khác nhau. Nếu NLĐ này bị tai nạn trên đoạn đường từ nơi làm việc này đến nơi làm việc khác thì có được xem là tai nạn lao động hay không? Bên sử dụng lao động nào sẽ chịu trách nhiệm thành lập đoàn điều tra tai nạn và chịu trách nhiệm các chi phí do tai nạn gây ra theo quy định của Pháp luật? Đây là những câu hỏi không chỉ gây bối rối cho Doanh nghiệp mà ngay cả các cơ quan Bảo hiễm xã hội.

Liên hệ ngay

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình vui lòng liên hệ email: cs@l-a.com.vn hoặc sđt: 0902 989 578

Facebook
LinkedIn
Email
Print
Để chấp thuận bảo mật thông tin theo Chính Sách Bảo Vệ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và tiếp tục truy cập vào trang web của L & A, Quý khách vui lòng nhấn nút “Đồng ý”.
Call Now Button