Hãy đối xử tốt với ứng viên

Ứng xử trong tuyển dụng – việc tuy nhỏ nhưng ít nhà tuyển dụng chịu nhìn thấy tầm quan trọng của nó. Trải nghiệm “nhớ đời” của anh Tuấn là minh chứng chớ xem nhẹ việc thể hiện sự tôn trọng với các ứng viên của mình. Hãy đến với câu chuyện đầy thú vị […]

Để chấp thuận bảo mật thông tin theo Chính Sách Bảo Vệ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và tiếp tục truy cập vào trang web của L & A, Quý khách vui lòng nhấn nút “Đồng ý”.
Call Now Button