Quy định mới về chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Nghị định 88/2020/NĐ-CP hướng dẫn về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được Chính phủ ban hành ngày 28/7/2020 sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày 15/09/2020 và thay thế Nghị định 37/2016/NĐ-CP. Dưới đây là những nội dung mới được L&A tổng hợp và có sự so sánh với quy […]

Để chấp thuận bảo mật thông tin theo Chính Sách Bảo Vệ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và tiếp tục truy cập vào trang web của L & A, Quý khách vui lòng nhấn nút “Đồng ý”.
Call Now Button