Phụ nữ lãnh đạo giỏi hơn trong lúc khủng hoảng

Có nhiều ý kiến cho rằng phụ nữ có năng lực lãnh đạo tốt hơn nam giới trong suốt cuộc khủng hoảng COVID-19. Theo một phân tích đánh giá 360 độ được thực hiện từ tháng 3 đến tháng 6 năm nay, phụ nữ được những người làm việc cùng họ đánh giá là làm […]

Để chấp thuận bảo mật thông tin theo Chính Sách Bảo Vệ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và tiếp tục truy cập vào trang web của L & A, Quý khách vui lòng nhấn nút “Đồng ý”.
Call Now Button