[Góc dành cho HRBP] Đáp ứng nhanh nhu cầu thị trường

Lead time là gì và đáp ứng nhanh với nhu cầu thị trường giúp doanh nghiệp lột xác như thế nào? Lead time càng ngắn, công ty càng linh động và đáp ứng sự thay đổi trong kinh doanh nhanh hơn. Thường thì việc giảm thời gian đáp ứng Lead Time sẽ làm tăng sự […]

Để chấp thuận bảo mật thông tin theo Chính Sách Bảo Vệ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và tiếp tục truy cập vào trang web của L & A, Quý khách vui lòng nhấn nút “Đồng ý”.
Call Now Button