Dịch vụ Cho thuê nhân sự cho công ty sữa

Tập đoàn sữa Hà Lan hàng đầu, thuê ngoài quản lý tư vấn dinh dưỡng. Thách thức: quản lý nhân viên phân tán, tăng mức bán hàng. Giải pháp: áp dụng HRBP, tạo KPI mới, sử dụng ứng dụng di động và tăng cường tuyển dụng.

Để chấp thuận bảo mật thông tin theo Chính Sách Bảo Vệ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và tiếp tục truy cập vào trang web của L & A, Quý khách vui lòng nhấn nút “Đồng ý”.
Call Now Button